Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 20 februari 2001. # SONAE - Tecnologia de Informação SA mot Direcção-Geral dos Registos e Notariado. # Begäran om förhandsavgörande: Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto - Portugal. # Kapitalanskaffning - Direktiv 69/335/EEG - Avgifter av vederlagskaraktär - Avgifter för inskrivning i handelsregistret. # Mål C-206/99. SONAE TITJUR