Rådets slutsatser av den 27 november 2003 om industripolitikens bidrag till europeisk konkurrenskraft