Skriftlig fråga E-2841/05 från Pedro Guerreiro (GUE/NGL) till kommissionen. Torkan i Portugal