Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o korištenju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev Španjolske EGF/2013/010 ES/Castilla y León)