Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2001 av den 11 oktober 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick