Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2631 - PTT/Hermes Versand) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)