SKRIFTLIG FRÅGA E-3022/02 från Joke Swiebel (PSE) till kommissionen. Tillåter direktiv 2000/78/EG att det görs undantag på grundval av ålder innan en person uppnått folkpensionsberättigande ålder (i Nederländerna 65 år)?.