Högre jurist sökes till generaldirektoratet för rättsfrågor, avdelningen för institutionell rätt (Ref. ECB/117/02)