Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης στη γενική διεύθυνση νομικών υπηρεσιών — Πεπειραμένος δικηγόρος στο Τμήμα Θεσμικού Δικαίου (Ενδ.: ECB/117/02)