Kommissionens förordning (EG) nr 48/2006 av den 12 januari 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg