Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ Varningssystem nr 9/2003, nr 10/2003 och nr 11/2003