kommissionen mot Portugal Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 26 juni 2001. # Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken. # Fördragsbrott - Lufttrafik inom gemenskapen - Olika flygplatsavgifter för inrikesflygningar och för flygningar inom gemenskapen - Frihet att tillhandahålla tjänster - Förordning (EEG) nr 2408/92. # Mål C-70/99. TITJUR