Kommissionens förordning (EG) nr 1836/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 128:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97