Skriftlig fråga E-3801/06 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Stöd till verksamheten SINAGA på Azorerna