SKRIFTLIG FRÅGA E-1045/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till rådet. Åtgärder som Förenade kungariket föreslagit för att minska tillströmningen av flyktingar och invandrare till Europeiska unionen..