2003/703/EG: Beslut nr 1/2003 av den gemensamma veterinärkommitté som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 29 juli 2003 om antagande av arbetsordning