Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 - Ändring av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Portugal (Text av betydelse för EES)