SKRIFTLIG FRÅGA E-2737/03 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Mänskliga rättigheter i Vietnam.