Mål C-8/01: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Østre Landsret av den 20 december 2000 i målet mellan Assurandør-Societetet, som företräder Taksatorringen, och Skatteministeriet