Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2534 - SCI Systems/Nokia Networks) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)