SKRIFTLIG FRÅGA E-1750/01 från José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) till kommissionen. Investeringar inom gemenskapen.