Skriftlig fråga E-3735/05 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Framsteg i genomförandet av Leader+-initiativet