Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4406 – FleetCor/CCS) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES