Kommissionens förordning (EG) nr 208/2000 av den 27 januari 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar