Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 966/2011 av den 28 september 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker