Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 966/2011 z  28. septembra 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny