Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 966/2011 tat- 28 ta’ Settembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex