Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 966/2011 ( 2011. gada 28. septembris ), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai