Fördraget om Europeiska union (konsoliderad Nice version)#Avdelning VII: Bestämmelser om ett närmare samarbete#Artikel 43 b#