Asia C-670/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 2.4.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Italia) – CO v. Comune di Gesturi (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertaisen kohtelun periaate työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78/EY – Kaikenlaisen ikään perustuvan syrjinnän kielto – Julkinen kiinnostuksenilmaisupyyntö – Osallistumisedellytykset – Julkisen tai yksityisen sektorin eläkkeensaajat eivät saa osallistua menettelyyn)