Skriftlig fråga E-2865/04 från Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) till kommissionen. Förslag till ny tullkodex