/* */

Förstainstansrättens beslut (fjärde avdelningen) den 17 februari 2006. # Europeiska kommissionen mot Transport Environment Development Systems (Trends) m.fl.. # Skiljedomsklausul - Invändning om rättegångshinder - Talan mot delägarna i ett bolag. # Mål T-448/04. kommissionen mot Trends m.fl. TITJUR