SKRIFTLIG FRÅGA E-0860/00 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) och Luis Berenguer Fuster (PSE) till kommissionen. Fiskeavtal med Mexiko.