Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3210 - EDF/EDFT) (Text av betydelse för EES)