Kommissionens förordning (EG) nr 2429/2001 av den 12 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin vad beträffar marknadsmekanismerna, och ändring av förordning (EG) nr 442/2001 om krisdestillation av bordsviner i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999