Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Kommissionens fjärde Rapport om statistik över antalet djur som används för försök eller andra vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens Medlemsstater {SEK(2005) 45}