SKRIFTLIG FRÅGA P-0261/03 från Giovanni Fava (PSE) till kommissionen. Förenliga projekt.