Mål T-183/04: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission, väckt den 25 maj 2004 av Tokai Europe GmbH