Rättelse till ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom "Främjande av innovation och uppmuntran av små och medelstora företags deltagande (1998-2002)" - Ansökningsomgångens referens: SME 1999/1 (EGT C 92 av den 1.4.1999)