Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2680 - ECYR/Spinveste/TP) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)