Rådets Beslut (Gusp) 2020/250 av den 25 februari 2020 om ändring av beslut (Gusp) 2018/1248 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern