Mål T-224/99: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 7 oktober 1999 av European Council of Transport Users ASBL