SKRIFTLIG FRÅGA E-2315/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) och Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Hjälpmedel till tjänstemän som vill skriva ner upplysningar för att kommissionen skall kunna gripa sig an sådana fall där allt inte gått rätt till.