SKRIFTLIG FRÅGA E-2928/01 från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen. Brott mot livsmiljödirektivet och naturskyddsdirektivet genom utbyggnad av Donua i Thundorf och mellan Staubing och Vilshofen.