Kommissionens förordning (EG) nr 300/2000 av den 9 februari 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn