SKRIFTLIG FRÅGA E-2683/02 från Freddy Blak (GUE/NGL) till rådet. Avgifter på europeiska vägar.