SKRIFTLIG FRÅGA E-3706/00 från John Cushnahan (PPE-DE) till kommissionen. Barnarbete i Latinamerika och Västindien.