Förslag till rådets förordning om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (KOM(2002) 285 slutlig - 2002/0121(ACC)) PROPCELEX