Mål C-62/01 P: Överklagande, ingivet den 12 februari 2001 (faxmeddelande av den 9 februari 2001) av Anna Maria Campogrande, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, fjärde avdelningen, har meddelat den 7 december 2000 i mål T-136/98 mot Europeiska gemenskapernas kommission