Mål C-273/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 1 juni 2010 — David Montoya Medina mot Fondo de Garantía Salarial och Universidad de Alicante